Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

22. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Modlitbu můžete doprovodit písněmi z Evangelického zpěvníku.

————

Pane Bože náš,

obracíme se k Tobě po kolikáté už, jak to máme ve zvyku vždycky, když je nám ouvej.
Málokdy poděkujeme, když se v našich životech setkáme s Tvou mocí a velikostí Tvé lásky k nám, ale jakmile si nevíme rady, nebo hledáme pomoc, umíme si vzpomenout hned.
Děkujeme Ti za to, že tuhle naši nezdvořilost neustále přehlížíš a že nám i nadále nabízíš svou pomocnou ruku.Pokorně Tě prosíme o Tvou sílu a moc v zápase, který v těchto dnech svádí celý svět.
Buď prosíme s těmi, kdo v tomto zápase přišli o své milované a nemohou se s nimi důstojně rozloučit.
Buď prosíme s těmi, kdo nyní bojují o život, i s těmi, kdo by je při jejich boji chtěli držet za ruku, ale nemohou.
Buď prosíme se všemi, kdo zůstali v tomto zápase sami a nemají nikoho, kdo by o ně měl starost.
Buď s těmi, kdo žijí v nejistotě a obavách, dávej jim sílu nepropadnout beznaději.
Děkujeme Ti za všechny, kdo v tomto zápase stále ještě stojí odhodlaně tváří v tvář nepříteli a nepolevují ve své pomoci druhým. Dodávej jim prosíme i nadále sílu a vytrvalost.
Buď prosím s námi všemi. Dávej nám sílu, dobrou mysl a otevřené srdce.
Ochraňuj prosíme nás, naše blízké i nám neznámé. Neboť není nikde silnějšího a mocnějšího ochránce, než jsi Ty.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Ženatý36 let, divadelník z Opavy

16. 11. 2020, 15:20