Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

22. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Bože,

občas nemohu najít slova, kterými Tě chválit, kterými Ti děkovat, kterými vyjádřit, co mě tíží a za co prosím. Také občas hledám cesty. Cesty ze svých problémů, cesty k cílům, ke svým blízkým, sama k sobě i k Tobě. 

Děkuji Ti, že k Tobě mohu přistupovat i beze slov, že mě přijímáš tichou, ale i plnou myšlenek. Bože, Ty víš, že slova mají velkou moc a mohou lidi zranit. Pomož mi prosím, ať s nimi nakládám správně, ať mohu lidi pomocí slov těšit a povzbuzovat. Prosím o dar moudrosti a rozvahy, ať vím, kdy mluvit a kdy mlčet.

Bože, Ty víš, jak často jsem ztracená. Děkuji, že mě nenecháváš samotnou a že mi pomáháš nalézat cesty k Tobě. Děkuji za všechny, které na té cestě potkávám a za ty, se kterými mohu kus cesty jít. Žehnej jim prosím a doprovázej je, ať už jejich cesty vedou kamkoliv. 

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Adéla Bednaříková, 20 let, studentka z Miroslavi

16. 11. 2020, 16:56