Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

22. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Bože,
celý národ šije roušky, aby zakryli svou tvář, Ty však svou tvář neskrývej.
Lidé se bojí podat si ruku, Ty však svou nenech v kapse.
Lidé se uzavírají do pevností svých domovů, Ty se však od nás neodtahuj.
Ať se necháme nakazit Tvou vírou.
Ať si předáme Tvoji naději.
Ať se mezi námi šíří Tvá láska, rychleji než koronavirus.

– zde můžete doplnit vlastní modlitbu –

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Olga Pikousová, 54 let, chůva v mateřské škole z Českých Budějovic

16. 11. 2020, 15:06