Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

21. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože, Otče,
Prosíme Tě o požehání pro naše blízké, ať už z nejbližší nebo širší rodiny, blízké ve sboru, v ulici, práci. Jsme Ti vděční za ně a za všechny dary, které nám dáváš, zvláště teď, v čase přinášejícím úzkost z budoucnosti.
Bolí nás ztráta našich bližních kdekoli na světě, a zvláště na jihu Evropy, která prochází takovým rozsahem ztrát životů, jaký jsme od války neviděli.
Navíc si opět začínáme všímat svého životního prostředí, které jsme vinou svou i svých předků tolik poškodili. Ptáme se, kam to všechno povede a máme obavy o budoucnost svých dětí.
A taky máme starost o vývoj naší země, zda neztratíme nedávno nabitou svobodu.
Tak snadno se v té záplavě starostí nových i starých zapomíná na radost.
Jako Tvůj Syn se nemohl radovat tváří v tvář Jeho posledním svátkům na zemi. V tom je nám blízko víc než kdy dříve. Tehdy ale přišla neděle s objevem prázdného hrobu a zjevením Vzkříšeného, měnícím všechna pravidla tohoto světa.
S pohledem k té neděli prosíme Tě o sílu a odvahu k naději a radosti.
Tak, jako Tvou radost vyhlíželi naši předci před šesti sty lety nebo o další dvě století později nebo dokonce jen v době tak nedávno minulé. Z jejich příkladu můžeme brát naději, neumírající touhu po pravdě, víru, že bouře se přeženou, ale Ty zůstáváš Vládcem.
Dáš-li nám dožít se obratu k lepšímu a dočkat se naplnění té naděje, budeme Ti vděční.
Dej nám ale také sílu vytrvat, i kdyby to lepší pro tento svět mělo přijít až po naší smrti.
Ať především příchod Tvého Syna vyhlížíme a očekáváme, On přece setře každou slzu z očí.
Tu poslední radost nám nikdo nemůže vzít.
Jako její předzvěst dávej nám radost dočasnou, aby naše životy neuplynuly v trápení.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Chalupecký, 44 let, IT specialista z Jablonce nad Nisou

16. 11. 2020, 15:41