Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

21. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože,

v tomto čase si zvykáme na spoustu nových situací,
učíme se s nimi pracovat a nepropadat panice.
Jednou z věcí je, že se nemůžeme setkávat s našimi milými,
s rodinou, přáteli… lidský kontakt je omezený.

Vzdálenost mezi námi je najednou relativní.
Je jedno, zda bydlíme ve stejném městě, ve stejné zemi
nebo na druhém konci Evropy či světa. Fyzicky se potkávat nesmíme.

Děkujeme, že nás ani v tomto nenecháváš na holičkách.
Děkujeme za technologie, které nám pomáhají se s našimi milými slyšet nebo vidět.

Můžeme tak společně sdílet alespoň některé okamžiky,
být si na blízku když potřebujeme slyšet známý hlas.
Děkujeme, že díky internetu můžeme společně sdílet i bohoslužby
a být tak v lepším kontaktu i s Tebou.

Prosíme za ty, kteří k technologiím nemají přístup a cítí se osamocení.
Prosíme za ty, kteří mají blízké v nemocnicích a nemohou je navštívit a podržet za ruku.
Prosíme za ty, kteří v těch nemocnicích leží – dej ji obrovskou sílu nemoc překonat.
Prosíme za doktory, dej jim energii, kterou teď tak potřebují.

A prosíme za politiky, kteří se teď perou s velice těžkými otázkami
a snaží se najít co nejlepší řešení, dej jim moudrost.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravilaMartina Prethero32 let, grafická designérka, Sevenoaks, Velká Británie

16. 11. 2020, 15:19