Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

21. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože, občas máme pocit, že žijeme v nevyzpytatelném světě a jsme nejistí z toho, co nás čeká. Děkujeme, že můžeme důvěřovat ve Tvé milosrdenství a v Tvou přítomnost, které nám dodávají odvahu a klid. Děkujeme také za všechny projevy lásky, které zažíváme. Dej nám prosím moudrost, abychom byli schopni rozpoznávat, co všechno nám dáváš.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravili manželé z Prahy

16. 11. 2020, 16:56