Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

21. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Pane nad námi.
Prosíme buď s námi v těchto nejistých dnech, kdy se otřásá důvěra v lidské vědění i vedení.
Jsme neustálými žáky Tvého stvoření, ať je nám pět nebo padesát.
Dej nám sílu uvědomění.
Mluví se o válce, třebaže ne mezi lidmi samotnými.
Mluví se ale také o pomoci mezi bližními, když zavedené systémy selhávají.
Posilni nás v důvěře, že zase brzy budeme potkávat na ulici kolemjdoucí, od kterých nebudeme muset odvracet tvář, ale bez roušky se na ně usmějeme.
Dej nám sílu vydržet.
Pomáhej nám vybudovat si odolnost proti stresu, strachu a beznaději, tak jako pomáhají rodiče dětem budovat LEGO stavby, které nespadnou.
Díky Bože, že Tě máme a že se na tebe v modlitbách můžeme obracet.

– zde můžete doplnit vlastní modlitbu –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravil Malý Vlk, 31 let, technolog z Chotěboře

16. 11. 2020, 15:04