Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

20. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Bože,
děkujeme Ti za to, že jsme Tvoji, že jsme Tobě drazí.
Děkujeme za všechny, kteří nás vychovali, vedli, ukazovali nám cestu k Tobě.
Děkujeme za jídlo a pití, za teplo, domov, bezpečí.
Děkujeme za naše milé blízké lidi, ať jsou u nás nebo daleko.
Prosíme Tě za opuštěné, nemocné, hladové – po chlebu nebo po blízkosti druhých.
Prosíme za zlomené, odstrkované, vyhoštěné.
Prosíme za pyšné, pomlouvačné, sebestředné.
Ať rozdáváme radost a odvahu všem smutným a strachujícím se o to, co bude.
Milý Bože, děkujeme Ti za to, že jsme Tvoji, že jsme Tobě drazí.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravilaKateřina Růžičková, 52 let, asistentka pedagoga z Mokré u Soběslavi

16. 11. 2020, 15:41