Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

20. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Dobrotivý Bože, Otče náš,
voláme k Tobě.
Ke komu jinému bychom šli?
Děkujeme, že Tě můžeme znát a smíme se k Tobě utíkat.
To Ty jsi naše síla, naše pomoc, naše naděje. V Tebe doufáme.
Všechno je vzhůru nohama. Nevíme si rady. Máme strach. O své nejbližší, o sebe,
o budoucnost, o svět.
Jsi v tom s námi? Nedopustíš, abychom uklouzli? Co všechno lze ještě unést?

Ty jsi poznal strach i bolest.
Tys prošel peklem, abychom my nemuseli.
Říkáš nám, abychom se nebáli.
Dávej nám víru, když se všechno zdá temné. Buď naším světlem.
Posiluj všechny, komu se sil nedostává. Potěšuj zoufalé. Buď útěchou
nemocným a umírajícím.
Buď nám všem na blízku a dej, ať ani v těžkostech nesejdeme ze Tvé cesty.
Pane, smiluj se.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Irena Lukášová26 let, na mateřské dovolené, Tábor

16. 11. 2020, 15:19