Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

20. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Milostivý Bože,
děkujme Ti za dnešní den.
Děkujeme Ti za stvoření, kterému dáváš slunce i déšť.
Děkujeme Ti za hojnost, ve které žijeme. Máme střechu nad hlavou, máme co jíst, máme svá společenství, kde se můžeme sdílet, máme práci, kde můžeme uplatňovat naše schopnosti a dary. Děkujme ti za jistotu tvé péče, lásky a milosrdenství.

My se ale v našich životech často jisti necítíme. Máme nezodpovězené otázky, na které nemůžeme nalézt odpovědi. Ptáme se druhých, co si myslí, jaký mají názor. Děláme si své závěry na základě znalostí, které jsme posbírali a zkušeností, které jsme již prožili. Ale někdy není minulost tím nejlepším rádcem. A zkušeností se nám v mnohém nedostává. Názory přátel se různí, internet ani encyklopedie nepomáhají.
A zapomínáme, že máme odpovědi na dosah.
Jen se Tě zeptat.
Často Tě, Bože, bereme jako poslední instanci. Když už všechno naše snažení selže, jdeme za Tebou.
Kolik bychom si ušetřili času a námahy, kdybys byl naší první volbou!

A tak Tě prosíme o Tvého Ducha, o Ducha moudrosti, důvěry a otevřenosti. Abychom šli životem s Tebou a ne bez Tebe. Abychom se ptali v prvé řadě Tebe, a ne druhých. Abychom se obraceli ke Stvořiteli a ne ke stvoření.
Prosíme, neopouštěj nás kvůli naší malověrnosti.
Zůstávej s námi.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jitka Klubalová, 44 let, koučka a členka Komise pro lidská práva, sbor Praha Modřany.

16. 11. 2020, 16:55