Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

20. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Kromě ranních zamyšlení farářek a farářů chceme všem Vám ode dneška nabízet společné ztišení u večerní modlitby připravené členy naší církve. Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně (Otčenáš).
Text najdete denně před osmou hodinou zde a na webu e-cirkev.cz.
…….
Nebeský otče,
bojím se. Sleduji zprávy z Itálie, ze Španělska. A teď i doma. Zavřené školy, nouzový stav, karanténa. Ještě nikdy jsem nic takového nezažila. Jistoty se bortí jako domečky z karet.

Pane, co to znamená? Zvykli jsme si, že všechno si řídíme podle sebe. Cítíme se být pány tvorstva. A teď? Na počasí se nedá spolehnout, malý brouček zničil lesy. Neviditelný vir zabíjí. Pandemie.

Pane Bože, opravdu se bojím. Začínám rozumět žalmům. Pane, prosím, buď se mnou. Nedovol mi utopit se v úzkosti, propadnout panice. Buď prosím s námi se všemi. Nepočítej naše viny, nabubřelost, aroganci a odpusť nám.

Bože, myslím na všechny nemocné, nakažené i na lidi, kteří v nejistotě čekají na výsledky testu. Myslím na jejich blízké, kteří trnou strachy. Prosím za ně, buď s nimi.

Pane Bože, děkuji Ti za všechny zdravotníky, lidi v obchodech, řidiče, výrobce potravin. Prosím za ty, kdo rozhodují a ovlivňují náladu ve společnosti. Buď s nimi, i když o to nestojí a nedovol, aby mysleli jen na svoje zájmy.

Pane Bože, děkuji za tisíce dobrovolníků, kteří šijí a rozdávají roušky. Děkuji za ty, kteří míchají dezinfekci. Děkuji za všechny, kteří druhým nabízejí pomoc. Je jich mnoho. Věřím, že pomáháš jejich rukama. Děkuji za všechny, kteří nás starší smiřují s online světem – jak ráda si poslechnu kázání a modlitbu z internetu. Protože i když se všechno mění, ty sám jsi beze změny, tvé slovo posiluje za všech okolností. Děkuji Ti za to. Neopouštěj nás.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravila Hana Pojezdná, 51 let, asistentka pedagoga z Dvora Králové nad Labem

16. 11. 2020, 14:57