Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

2. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane náš,
děkujeme, že k Tobě můžeme kdykoli volat a věřit, že nás slyšíš. Ať je den, nebo noc – ať jsou na hodinách, nebo jen v našem rozpoložení.
Jsme vděční, že Tě můžeme vidět ve skutcích bližních, kteří se v těchto věru zvláštních dnech snaží ze všech sil pomáhat druhým a nemyslet jen na sebe.
Buď s těmi, kteří jsou na všechno sami a samota na ně doléhá. Vždyť s Tebou nikdo není sám.
Prosíme, chraň nás od lidí, kteří si na Tebe hrají; dej pokoru politikům při rozhodování o životech druhých i závodníkům na zdánlivě vyprázdněných silnicích…
Hospodine, Tvoje milosrdenství je věčné.
Kéž by člověk, kterého jsi stvořil, vyšel z každé krize poučený.
Ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Luboš Kratochvíl39 let, novinář, Bukovka

16. 11. 2020, 15:34