Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

2. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Pane Bože,

chválíme svět, který jsi stvořil a ve kterém nám bylo dopřáno žít.

Žasneme při pohledu na jeho nesmírnost a složitost, ale také nám nahání strach.
Cítíme se ve světě malí a ztracení a čím více můžeme nahlédnout do jeho složitosti, rozlehlosti a propojenosti, tím více nás leká.

Bojíme se i toho, čím jsme my lidé k té složitosti, byť i jen v rozměrech planety Země, přispěli. Nahání nám strach virtuální svět, kterým jsme naši Zemi omotali jako sítí.

Nejsme si jistí, zda jsme Tvé dobré dílo zase jednou nezaneřádili svým lidským zlem.

Dobrý Pane Bože,

prosíme o rozum, o jasný a střízlivý pohled v současné krizi, která nás ochromuje a izoluje,
ale současně nám i nabízí vidět to, čím jsme mohli přispět k Tvému dílu, jako požehnání.

Děkujeme Ti za dar lidské vynalézavosti a zvídavosti, který přispěl k tomu, že dnes v časech krize, můžeme zůstávat ve spojení se svými blízkými a vůbec se svými spoluobčany alespoň pomocí té virtuální sítě.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Miloš Ferjenčík, vysokoškolský učitel a výpomocný kazatel z Choltic (sbor ČCE Heřmanův Městec)

16. 11. 2020, 15:11