Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

2. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože, náš nebeský Otče!

Děkujeme Ti za dar života – v čase, který jsi nám dal, právě teď a tady. Děkujeme za naději, kterou nám denně dáváš. Děkujeme za Tvého Syna, Ježíše, za jeho lásku, odvahu i pokoru. Děkujeme za lidi kolem sebe, za své blízké, za společenství.

Prosíme Tě o potřebné dary Ducha svatého, abychom se v této zvláštní době sami v sobě neztratili. Abychom dokázali poznat, kde máme být, kdo nás právě potřebuje a čím můžeme sloužit. Vyznáváme, že naše vlastní síly nestačí, pokud nemáme zdroj v Tobě.

Do Tvé ochrany vkládáme lidi, kteří si nevědí rady, jsou unavení, nešťastní a nazlobení – pomoz jim, prosím, najít rovnováhu a naději. Prosíme za rodiny se školními dětmi, ať nynější situaci zvládají v klidu, prosíme za dospívající, pro které je nucená izolace velkou zátěží. Prosíme o ty, kteří mají moc rozhodovat – dej jim moudrost.

Pane, provázej a posiluj všechny, kteří tím, co dělají, působí pokoj a pomáhají vracet životu jeho řád!

 – Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Janina Zemanová, 53 let, psycholožka ze Zlína

16. 11. 2020, 15:46