Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

19. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane,

odpusť, že jsme brali zajištěnost našeho života jako samozřejmost, že jsme často chtěli i víc…
Nechápali jsme mnohá varování – sucho i záplavy, zemětřesení či ničivé požáry v různých částech světa, hlad a zoufalství lidí ve vzdálených zemích…

Probouzíme se, až přišla hrozba o naše zdraví, o naše životy, o naše blízké…
Všechno zlé je k něčemu dobré. 

A tak Ti děkujeme, že když jsme dříve nechápali, že nás nyní probouzíš k novému životu přes tvrdou realitu pandemie. A najednou vidíme, co jsme sami způsobili, vyznáváme, že máme strach…

Ale věříme ve Tvé milosrdenství a pomoc.

Veď nás, Pane, k pokoře a zodpovědnosti, ať se staneme dobrými hospodáři všeho, co jsi nám svěřil.

Ať s Tvou pomocí umíme řešit v klidu a míru všechna nedorozumění ve vztazích v rodinách, mezi lidmi i národy, ať jsme pohotoví k pomoci potřebným a ať se brzy sejdeme v lavicích našich modliteben a kostelů.

Pro naši spásu a pro tvou čest a slávu.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Mirka Šidlová, 71 let, penzistka z Brna, celý životzahradnice a botanička venku v přírodě

16. 11. 2020, 15:40