Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

19. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože na nebesích,

jiné roky jsme v těchto dnech slavili s přáteli a rodinami, s mnoha rituály a veselím, bolestný, ale nadějný konec pozemského příběhu Tvého syna a našeho spasitele Ježíše Krista – a teď je vše jinak. Rituály jsou rozvráceny, naše společenství se otřásají v základech, slova našich modliteb nám vysychají na rtech.

Jsme bezradní, ztracení, doufáme, že se probudíme a že to vše, co nás teď každodenně obklopuje, lidé přicházející o život, o práci, o majetek, ba i střechu nad hlavou, o studium, o celý obraz své budoucnosti… to vše že bude jen sen. Víme, že nebude, a nejistota těchto dnů nás paralyzuje. Nevíme, jak se modlit – naše dřívější modlitby jsou prázdné, jako z jiného světa.

Pane neztrať nás v údolí našeho zmatku! Řekl jsi, že nedolomíš nalomenou třtinu – nedolom! Sviť nám svým světlem v těchto tmách, ukaž nám novou cestu, novou naději, novou budoucnost. Chyť nás za ruku a podepři nás, když se nám podlamují nohy. Nedopusť, aby naděje, že tímto projdeme do lepších dnů, v našich srdcích uhasla.

U Tebe není Bože nic nemožné – učiň, aby se i tato strašná rána obrátila v něco dobrého. Pro lidstvo jako celek – i pro každého zasaženého. My nevíme, jak by se to mohlo stát, ale vyznáváme, že věříme, že Ty to umíš a chceš – dobro a radost pro Ty, kteří Tě hledají, a pro všechen lid.

Do Tvých rukou poroučíme Pane vše, co jsme od Tebe přijali – sebe sama i naše blízké, každého, kdo nám leží na srdci.

Vlastní modlitba

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Barbara Řimánková51 let, bankovní úřednice z Ostravy

16. 11. 2020, 15:19