Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

19. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší. 
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Pane Bože,
děkuji za dnešní den, který jsem směla prožít na tomto krásném světě a prosím za ty, kterým svět krásný nepřipadá.
Děkuji za život, přírodu, lidi i za všechny dobré věci, které nám usnadňují a zpříjemňují život, a prosím za osamocené a ty, kterým chybí i základní životní potřeby.
Děkuji za lásku, vzájemnou pomoc a přátelství mezi lidmi a prosím za ty, kteří zažívají útisk a nepřátelství.
Děkuji za to, že Ti můžeme svěřovat všechny své starosti a rozhodování a očekávat na Tvou pomoc a vedení.
Dej nám, prosím, moudrost, abychom se nezabývali zbytečnostmi, ale dobře a smysluplně využili příležitosti, před které nás postavíš.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Markéta Janouchová, 60 let, učitelka ZUŠ, Pardubice.

16. 11. 2020, 16:55