Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

17. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,
s Tebou v ničem nejsme sami.
Společně to zvládneme? Opravdu?
Společně s Tebou.
Pomoz mi, ať neúnavně vážím, co je dobré pro mě a mé bližní.
Dobré pro mě a dobré pro tebe.
Dobré pro můj život i pro tvůj život.
Dobré pro mou smrt i pro tvou smrt.
Pomoz mi neztratit se ve vlastních myšlenkách.
Ať naslouchám Tobě a nechám se Tebou vést.
Díky, že mě nic nebolí. A tak prosím za ty, kdo cítí bolest.
Díky, že mě nic nehoní. A tak prosím za ty, kdo jsou ve vleku událostí.
Díky, že mi nikdo neubližuje. A tak prosím za ty, kdo jsou týráni.
Pomoz jim a ukaž nám všem cestu, jak se k Tvé pomoci přidat.
Vlastním slovem, dobrým skutkem.
Dopřej mi radost být poslem Tvého světla, jež je nadějí v beznaději.
Nejsme Bohy, jsme lidmi.
Jsme Božími lidmi.
Nezapomeň, človíčku!

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ester Hubená, 31 let, na rodičovské dovolené, Praha

16. 11. 2020, 15:18