Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

17. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože,

stojím tu před tebou. Ty mě znáš a všechno o mě víš.

Ty víš, jak mě těší nádherná příroda, která se na jaře probudila k životu. Díky za velké stromy, sladké jahody a třešně. Ty víš, jak mé srdce povzbudí zpěv ptáků. Díky, že se s nimi každé ráno probouzím do nového dne.
Prosím za ty, kteří krásu tvého stvoření nevidí, nebo vidět nemohou.

Bože, ty víš, jak mám ráda slunečné dny a jak ve dnech deštivých ráda pozoruji své děti cákat v blátivých loužích. Díky za slunce a déšť a díky za děti – za jejich zvídavost, otevřenost, opravdovost.
Prosím za ty, kteří se trápí, že děti mít nemohou. Posiluj je.

Bože ty víš, jak vděčná jsem za dobré lidi, kteří mě obklopují – za milujícího manžela, rodiče, kteří by za mě dýchali, za sourozence, přátele i lidi ve sboru. Díky za jejich blízkost, i když zrovna nejsme spolu. Vím, že dobré vztahy nejsou samozřejmost.
Prosím dej nám odvahu napravovat to, co se nám nepodaří. Dej nám chuť odpouštět.

Bože, díky, že mohu poznávat Tebe. Jsi víc, než si dokážu představit. Nevidím Tě a často neslyším. Dej, ať prostřednictvím všeho krásného stvoření dovedu vnímat i krásu Tvou.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Soukupová, 31 let, psycholožka a rodinná terapeutka z Lysé nad Labem

16. 11. 2020, 16:54