Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

16. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože,

děkuji za vše, čeho jsme se museli vzdát, a mnohé si tak uvědomili.
Za probouzející se lásku k druhým lidem, k přírodě, obyčejným věcem a běžným činnostem.
Za radost z komunikace, sdílení starostí, naděje i humoru.
Za varování, jak snadno se lidstvo stává ovladatelným a nesvobodným, jak se téměř ze dne na den stávají realitou události a situace, které jsme si neuměli ani představit a kterým bychom před půl rokem nikdy neuvěřili.
Děkuji za konec prostoru pro výmluvy, protože nám naše planeta mohla ukázat svoji obrovskou regenerační schopnost a na vlastní oči vidíme způsob, jak snadno a rychle by se dala celá zachránit a odvrátit její zkáza.
Děkuji, že jsme konečně otevřeli oči a spatřili výhybku ve vlastních rukách – zrezivělou a velmi těžkou, ale stále funkční.
Je opravdu na nás, jestli společně zabereme a odkloníme náš rozjetý vlak z koleje sebezničení.

Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Renata Krejčová, 45 let, cvičitelka vodících a asistenčních psů z Oseku u Rokycan

16. 11. 2020, 15:39