Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

16. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Drahý Bože,
děkujeme Ti v těchto časech.
Děkujeme za každé ráno na tomto světě a za každý večer, kdy s Tebou můžeme ulehnout. Děkujeme za rodiny, s kterými můžeme trávit tento čas a za přátele, kteří na nás myslí stejně tak jako my na ně.
Děkujeme také za všechnu pomoc v tak těžké době. Za všechny lidi, kteří šijí nebo tisknou ochranné pomůcky.
Prosíme za všechny pracovníky v nejzasaženějších oblastech. Prosíme za všechny nemocné. Dej jim vůli bojovat.
Drahý Bože, dej ať i zítra můžeme být Tvoje děti stejně jako Tvůj syn, který byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých, aby nás vykoupil z našich hříchů.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Michal Jun, 21 let, Svratka, student průmyslového designu, člen SOMu Poličského seniorátu

16. 11. 2020, 15:17