Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

16. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Hospodine, děkuji za dnešní den, který jsem z tvé milosti mohl prožít. Děkuji za práci která se podařila. Děkuji za přírodu a vše, co jsi stvořil, žasnu nad dokonalostí tvého díla. Děkuji za vše, co nám dáváš, co můžeme užívat či požívat.
Bože, odpusť mi skutky či myšlenky, kterými jsem tě dnes zarmoutil. Dej mi uvědomit si ty situace, abych se jich napříště vyvaroval. Pro Pána Ježíše Krista, který za mne umřel, prosím, odpusť mi mé hříchy, abych před tebou obstál.
Prosím za naše děti, dej se jim poznat a obrať je k sobě. Prosím za naše rodiče i za nás, dávej nám zdraví i sílu, abychom se o sebe mohli postarat a nebyli nikomu na obtíž. Pane, ukazuj mi, co po mně chceš, kde mám stát, co dělat. Abych tu zkušenost, kterou s tebou mám, mohl předat i lidem, kteří jsou kolem mne. Aby Tě i oni poznali a vzdali ti chválu. Kéž to umím já sám a kéž to umíme i jako sbor. 
Dej mi dobrý spánek a ráno probuzení do nového dne.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Fojtů, Horní sbor Vsetín

16. 11. 2020, 16:53