Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

15. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože dej nám sílu! Abychom zvládali starosti a těžkosti všedního dne.

Pane Bože dej nám odvahu! Abychom uměli a dokázali dělat správná rozhodnutí.

Pane Bože dej nám lásku! Abychom měli plný život.

Pane Bože dej nám moudrost! Abychom chodili po Tvých cestách, slyšeli Tvé slovo a řídili se jím.

Prosíme Tě za všechny trpící a strádající, kteří jsou sami. Dej jim najít někoho, kdo jim pomůže. Prosíme za všechny nemocné, posiluj je v jejich trápení. Prosíme za všechny lidi trpící válečnými konflikty a nesmyslnými boji, ať se dočkají brzy míru.

Pane Bože, prosíme Tě o naši ochranu a ochranu našich blízkých, buď při nás a pomáhej nám.

Pane Bože Ty jsi naše síla, všechna naše obrana. Stůj při nás, v Tebe pevně doufáme.

 – vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Teplý, učitel, člen sboru ČCE v Novém Městě na Moravě

16. 11. 2020, 16:53