Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

14. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
tatínku milý, někdy se nám zdáš tak vysoko!
Posvěť se jméno Tvé
mezi námi tak různými Tvými dětmi!
Přijď království Tvé.
A ochraňuj nás, prosíme, před naším panováním nad druhými lidmi i naší Zemí.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Děkujeme za Tvou nečekanou milost, s jakou nás zastavuješ v nesmyslném tempu
našeho „světa“ právě třeba pandemií, Tvou laskavou péčí zatím bez těžkých
obětí dětí a mladých rodičů.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Děkujeme, že nemáme nouzi ani materiální ani duchovní, že dáváš žít ve
svobodné zemi a pomáhej nám, prosíme, ať se umíme o Tvé dary rozdělit s
potřebnými.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Ty sám znáš každého z nás ještě líp, než my sami sebe. Pomoz nám, prosíme,
když se ani neodhodláme vyslovit: „Odpusť.“
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Vysvoboď nás ode všeho zlého, co nás od Tebe vzdaluje, a dej našim dnům,
zvláště pak těm, kteří je nyní žijí těžce, svůj mír.
Pro Syna Tvého milého Ježíše Krista, s pomocí Ducha Utěšitele,
nebo Tvé je kralování, moc i sláva.
Amen.

Modlitbu připravila Zuzana Hůlková, 60 let, hlídací babička ze Peček

16. 11. 2020, 15:38