Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

14. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Milý Bože,
díky, že jsi nám blíž, než si dokážeme představit, a že Ti můžeme s důvěrou předkládat vše, co nás trápí i těší.
Prosíme Tě za všechny, kteří se v této době cítí opuštění, kterým chybí někdo blízký, posiluj je ve vědomí, že jsi s nimi právě Ty.
Provázej prosím všechny, kterým strach a smutek zatemnil srdce, posílej jim do života radost a útěchu.
Buď s těmi, které postihl nedostatek a nouze, vstupuj také k těm, kteří jsou nemocní nebo nemoc léčí. Dávej jim sílu k dalšímu boji.
Myslíme také na lidi, kteří se trochu ztratili z centra naší pozornosti, obyvatele uprchlických táborů, národy žijící v nesvobodě a strachu, všechny ohrožené válkou. Vstupuj prosím do jejich srdcí a vnášej tam svůj pokoj.
Prosíme Tě také za naši církev a její společenství, dej, ať přečká dobu odloučení.
Díky, že naše prosby slyšíš.
S vděčností a úžasem hledíme na nové jaro, které pro nás tvoříš. Naplnil jsi ho tolika barvami, vůněmi a zvuky. Tak moc se snažíš, abys nás potěšil. Dej, ať i my umíme těšit druhé.
Děkujeme také za každý den, který můžeme strávit se svými rodinami. Uč nás, jak spolu žít ve vzájemné lásce a úctě.
Díky, že nás provázíš svou láskou a pokojem.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Anežka Tefrová, 18 let, studentka střední školy, Luže

16. 11. 2020, 15:17