Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

14. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane,

děkuji za další den.
Den, který jsem prožila ve zdraví a svobodě.
Den, kdy svítilo slunce a kdy pršelo, takže všechno kolem roste a dává naději.
Den, kdy jsem měla co na práci a mohla odpočívat.
Den, kdy jsem vzpomínala na ty, které už nemám a myslela na ty a radovala se s těmi, které mám.
Děkuji za další dny, které snad přijdou.
Pomoz mi, prosím, ať rozhodnutí, která v nich udělám, nejsou ovlivněná strachem nebo sobectvím.
Pomoz mi dávat radost.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Martina Svíbová z Telecí, 55 let, vedoucí keramické dílny v charitě v Poličce, máma a babička

16. 11. 2020, 16:53