Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

13. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Pane Bože,

děkujeme Ti za celý dnešní den. Za to, že jsme ráno jsme vstali. Za to, že máme dostatek jídla a pití. Za to, že můžeme pracovat – u počítače, na poli, v továrně nebo třeba na zahrádce. Za to, že se můžeme setkávat, i když v současné době poněkud omezeně, s rouškami nebo přes telefon a internet.

Děkujeme Ti za to, že jsi s námi v časech dobrých, kdy si myslíme, že vše zvládáme sami a že Tě ani nepotřebujeme. Ale i v časech, kdy prožíváme stavy smutku, ohrožení, bolesti a kdy máme pocit, že naše břemena jsou až příliš těžká. I v těchto chvílích nám dáváš naději, že jsi s námi a provázíš nás na našich cestách.

Prosíme Tě o posílení naší víry, abychom dokázali i v těch nejtěžších chvílích hledět k Tobě a předkládat Ti svá trápení a otázky, na které neumíme najít odpovědi. Prosíme Tě za všechny slabé a opuštěné, za nemocné v nemocnicích, ať mají naději na uzdravení. Za lékaře a sestry a za všechny, kteří v tomto čase pracují s vypětím všech sil. Také za žáky a učitele, za děti i rodiče, za politiky, ať to s námi myslí opravdu upřímně. Prosíme za celý tento svět, za vše, co jsme dostali svěřené a zase odevzdáme.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Mirek Zelený, 49 let, bankovní analytik z Daňkovic

16. 11. 2020, 15:38