Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

13. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože náš,
voláme k Tobě my, kteří věříme, že se svět ubírá po cestách, které Tys vyměřil. Po cestách, které od Tebe vycházejí, k Tobě směřují a u Tebe končí. Děkujeme za ně a za to, že můžeme po nich jít a dívat se kolem.
Nech nás po svých cestách kráčet, každého svým tempem, každého svým krokem. Zachovej nás v naší různosti.
Dej nám poznání Tvé svobody a taky toho, že ta svoboda stojí za obranu.
Ať na všech cestách nepoztrácíme vzájemnou náklonnost a lásku jeden k druhému. A ať při našich poutích nevytrousíme dar zdravého rozumu, když už bývají ty cesty tak hrbolaté.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Josef Blažek, 54 let, lékař z Brna

16. 11. 2020, 15:16