Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

12. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
Ty dáváš zemdleným sílu a dostatek odvahy bezmocným.
Ty rozsvěcuješ světlo v temnotě, abychom nesešli z cesty.
Ty vidíš všechny naše strachy, pochybnosti, nejistoty a přesto zůstáváš s námi a pomáháš nám nést naše břemena.
Za to Ti, Hospodine, děkuji.

Děkuji Ti za Tvoji lásku, která nás uzdravuje a proměňuje.
Dej, ať můžeme Tvoji lásku dávat lidem, kteří to teď nejvíce potřebují.
Buď prosím se všemi osamělými, nemocnými a nešťastnými. Potěšuj je svou přítomností.
S důvěrou Ti klademe do rukou naše osobní příběhy i příběh celého světa.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ráchel Tomešová, 29 let, pracovnice s mládeží pro Setkávání Travná, Olomouc

16. 11. 2020, 15:37