Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

12. DUBNA

Sdílet na Facebooku

Nebeský Otče,

nad vše představitelné přesahuje Tvá sláva i moc. Tvé moudrosti se nic nevyrovná. U Tebe je řešení pro každou situaci. Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný. Nemusíme se bát.

Děkujeme, že jsi se nám dal poznat a nabídl jsi tak skálu, na níž můžeme stavět své životy. Jak cenné zvláště v této době sílící nejistoty!

Děkujeme za všechny veřejnosti neznámé pracovníky mnoha profesí, ale Tobě velmi dobře známé, kteří v tyto dny obětavě stojí ve větších zdravotních rizicích než většina z nás. Jak důležitý příklad žité lásky, z níž přijímáme věci důležité pro náš život, podobně jako z Tvé velikonoční oběti, Pane Ježíši. Prosíme, kéž jsou za to hojně odměněni.

Posiluj, prosíme, nemocné. Kéž sami nahlédneme, jak jim osobně můžeme být nablízku.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Dan Žárský59 let, ředitel Diakonie Vsetín

16. 11. 2020, 15:16