Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

12. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Dobrý Bože, děkuji ti, že jsem se dnes ráno mohla ve zdraví probudit, že mám střechu nad hlavou, mám co jíst a pít, do čeho se obléci a mám za to čím zaplatit.

Děkuji za všechnu krásu kolem nás: svěží rána, zpěv ptáků, vůni bezu a lip a déšť, který vše živí. Děkuji za každý jeden okamžik, každé jedno setkání, obohacující rozhovor. Nic z toho se už nikdy nebude opakovat, a tak mi, prosím, dej moudrost v životě všeho zdravě užívat, být ku prospěchu ostatním, nežít planě. V těžkých časech buď mi, prosím, oporou.

S přicházející nocí ti svěřuji své blízké, které mám ráda. Prosím, opatruj je. Opatruj také všechny opuštěné, nemocné a bezmocné. Potěšuj je, prosím, v jejich samotě.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Pavla Queisnerová, 48 let, technik z Pardubic

16. 11. 2020, 16:52