Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

11. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Bože,

smiluj se nad lidmi, kterým se ztratila před očima jistota jejich práce a bojí se, co bude dál, jak budou moci zajistit své rodiny. Buď s nimi, zbavuj je jejich strachu a dej, aby jeden pro druhého nacházeli laskavé slovo.
Milý Bože děkujeme Ti, že ve štědrosti svého slitování nevylučuješ ze svých zaslíbení žádného člověka. Děkujeme Ti, že svou vlídnou láskou provázíš ty, kteří jsou nemocní.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Matěj Cháb, 52 let, poskytovatel terénních sociálních služeb v neziskové organizaci HEWER, Praha – Vinohrady‘

16. 11. 2020, 15:37