Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

11. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
děkuji Ti za čas Velikonoc, že si můžeme znovu připomínat Tvou oběť na kříži, kterou jsi pro nás vytrpěl.
Prosím Tě za situaci, ve které se teď nacházíme. Dej, ať ji nevnímáme jako překážku, nýbrž se díky ní můžeme více osobně ponořit do prožití Velikonoc.
Prosím Tě za lidi, kteří jsou nemocní nebo jsou v karanténě.
Prosím Tě za rodiny, které mají nemocné své členy.
Prosím Tě za důchodce v domovech pro seniory či v nemocnicích.
Ať se necítí opuštěně, ale ať můžou pociťovat Tvou přítomnost. Dávej jim odvahu, sílu a trpělivost.
Chci Ti také poděkovat za všechny, kteří pomáhají – zdravotníky, lékaře, záchranáře, policisty, dobrovolníky – že tak ochotně pomáhají nad rámec svých možností. Dej jim prosím, Pane, vytrvalost.
Prosím, provázej nás a dávej nám najevo svou přítomnost.

Vlastní modlitba

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Zuzana Dostálová21 let, studentka oboru Farmaceutický asistent, Olomouc

16. 11. 2020, 15:16