Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

10. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Otče náš, milý Pane,
ač se tváří nevídáme, vzdáleni si zůstáváme, přec nás víra v jedno pojí.
Děkujeme Ti za všechny možnosti, které se před námi otevřely navzdory nouzovému stavu.
Za přenášené bohoslužby, za Slovo na den, za modlitby, za písně, za pobožnosti posílané mailem.
Děkujeme, že Tvé Slovo k nám promlouvá dál nejrůznějšími cestami.
Děkujeme za všechny příklady, kdy se lidé snaží přiložit ruku k dílu, kdy přemýšlí, komu zatelefonovat, koho potěšit, na koho nezapomenout, komu zamávat do okna.
Prosíme, odpusť nám naši slabost a netrpělivost.
Prosíme za vážně nemocné a za ty, kteří o ně pečují.
Prosíme za všechny, kteří jsou vystaveni v této době velké zátěži.
Za ty nahoře, na kterých leží velká odpovědnost i za ty dole, kteří čelí riziku nákazy.
S nadějí, posíleni vírou, vyhlížíme dny příští.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jiří Pejla, 62 let, citerista ze Zlína

16. 11. 2020, 15:37