Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

10. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Náš milý Pane,
Skláníme se před Tebou.
Prosíme Tě, v okamžiku Tvého ukřižování,
O Tvou milost.
Víme, že Tvá bolest a utrpení je neporovnatelné s naším,
Ale zároveň také věříme,
Že právě Ty, nám skrze své ukřižování rozumíš.
Pane, děkujeme Ti za Tvou oběť a děkujeme Ti za naději.
Děkujeme TI za světlo a radost, kterou nám přinášíš.
I když jsme dnes smutni z Tvé smrti, i když jsme smutni ze situace na naší planetě,
Přesto víme, že díky Tobě, bude následovat radost ze vzkříšení.
A to nejen v neděli, ale i v budoucích dnech.
Jsme vděčni, že nečelíme špatným věcem sami,
Že máme Tebe a své bratry a sestry ve víře.
A proto s velkou radostí, ale i úctou a pokorou se spojujeme
K jednotné modlitbě všech křesťanů:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Blanka Nová, 42 let, sociální pracovnice Hospice sv. Kleofáše

16. 11. 2020, 15:15