Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

1. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Drahý Králi,
děkuji za dnešek, který je nádherný.
Chvála Tobě za zpěv ptáků a krásy přírody, které můžu vidět každý den!
Chvála Tobě za možnost být s Tebou a vědomí, že nikdy nejsem sám.
Přesto Tě prosím, pomáhej mi soustředit svůj zrak na Tebe, i když zraky lidí se dnes upírají jinam. Dej ať hledím jen na Tebe.
Chvála Tobě Ježíši!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Michal Veselovský, 25 let, učitel v mateřské škole, Teplá

16. 11. 2020, 15:33