Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

1.4.2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,

prosíme Tě, buď s námi v tyto dny nejistoty a strachu.

Buď s opuštěnými, dávej naději na uzdravení nemocným.

Dávej moudrost, odvahu a sílu mocným v jejich bezmoci, chaosu a zmatku.

Chraň, opatruj a posiluj zdravotníky a všechny, kteří pečují o nemocné, kteří chrání zdraví a bezpečnost druhých, kteří pomáhají ostatním.

Chraň nás před virem sobectví, bezohlednosti a hlouposti.

Děkujeme za příležitost nespěchat,

děkujeme za možnost být se svými blízkými, naslouchat svým rodičům i dětem,

děkujeme za zájem a podporu svých kamarádů, přátel a sousedů.

Děkujeme za naději do příštích dnů.

Děkujeme, že jsi s námi.

 – vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Ruth Kopecká, penzistka, dříve: výpravčí vlaků, vedoucí pošty, manažerka v ČSOB, FR, PR, sociální pracovnice v Diakonii, Střítež nad Bečvou

16. 11. 2020, 15:11