Kdo jsmeSoučasnostLidé

Synod a předsednictvo synodu

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. Synod zasedá jednou ročně v květnu a rozhoduje o dalším směřování církve. Synod volí synodní radu.

Více o synodu

Prohlášení synodu

Předsednictvo synodu je voleno na čtyři roky. Složení pro období 2015 – 2019:

Za kazatele: Jiří Gruber (předseda), Jan Plecháček, Miroslav Pfann

Za laiky: Vladimír Buzek, Daniel Heller, Jaroslav Andrejs

Jiří Gruber
Předseda synodu ČCE

Synodní rada

Synodní rada je nejvyšší správní orgán Českobratrské církve evangelické, který je volený synodem na šest let. Je šestičlenná (tři duchovní a tři laici). V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). Zasedání se konají v Praze jednou za dva týdny.

 

Prohlášení synodní rady

 

Členové synodní rady zvolení na období 2015 – 2021:

 

Daniel Ženatý
Synodní senior

Pavel Pokorný
1. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra
2. náměstek synodního seniora

Vladimír Zikmund
Synodní kurátor

Jiří Schneider
1. náměstek synodního kurátora

Eva Zadražilová
2. náměstkyně synodního kurátora

Lidé

Ústřední církevní kancelář

Ústřední církevní kancelář pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje věci dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů. Zřizuje ji synodní rada z odborníků pro jednotlivé úseky církevní práce.