Co dělámeVztahyŽivotní prostředí

Životní prostředí

Sdílet na Facebooku

Otázky životního prostředí jsou evangelíkům velmi blízké. Podle Bible byl člověk pověřen správcovstvím Země, jsme tedy zodpovědní za to, co nám bylo svěřeno, a neměli bychom k tomu být lhostejní.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí pravidelně pořádá akce Autopůst (před Velikonocemi) a Do kostela na kole (v září). Připravuje materiály ke Dni Země pro nedělní školu nebo Postní kalendář. Zaměřuje se na vydávání příruček a publikací věnujících se ochraně přírody v praxi (např. zvýšení biodiverzity v okolí kostelů a far nebo šetrnému hospodaření s restituovanými pozemky). Reaguje na aktuální společenská témata, včetně návrhů některých zákonů.

Českobratrská církev evangelická se podílela také na rozběhnutí projektu Certifikace sborů, farností a církevních zařízení šetrných k životnímu prostředí. Získání tohoto certifikátu zaručuje, že péče o životní prostředí je v daném sboru či farnosti na vysoké úrovni. Smyslem této certifikace je vedle vlastního snížení ekologické stopy podporovat zájem křesťanů o ochranu Božího stvoření.

Odbor aktivně spolupracuje s evropskou a českou křesťanskou environmentální sítí a dalšími organizacemi. Více na http://pozp.evangnet.cz/.

29. 3. 2017, 13:45
webová adresa tohoto článku