Co dělámeVzděláváníVýchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická se nezaměřuje jen na působení ve školách Evangelické akademie a na Evangelické teologické fakultě. Péči věnuje i dalším skupinám lidí, ať už prostřednictvím kurzů a seminářů, nebo pořádáním pobytů s duchovním přesahem po celý rok.

Práce s mládeží

Na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže společně s Celocírkevním odborem mládeže celou řadu akcí. Jedná se o letní a zimní kurzy mladší i starší mládeže, brigády v rekreačních střediscích, Letní kemp mládeže ve Strmilově, International Camp atd. Největším setkáním je podzimní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se každý rok koná na jiném místě. Podrobnější informace o činnosti lze nalézt na http://mladez.evangnet.cz/

Práce s rodinami a se střední generací

Oddělení výchovy a vzdělávání se na celocírkevní úrovni věnuje organizaci například pobytů pro pro rodiče nebo prarodiče s dětmi, ale také pro rodiny s dětmi s postižením. Konají se především v zimě, ale několik bývá i v jarním období. Jejich obliba je velká a kapacita se obvykle zaplní velmi rychle.

Faráři a laici

Církev myslí i na další vzdělávání farářů i laiků, kteří věnují část svého času dobrovolné práci ve svých sborech. Pravidelně se konají semináře pro učitele nedělní školy, sbormistrovské kurzy pro začínající i pokročilé varhaníky. Faráři mohou využít interní supervize. (http://supervize.evangnet.cz/)

Na sborové úrovni

Nejen na celocírkevní úrovni, ale především ve sborovém životě má výchova a vzdělávání své neodmyslitelné místo. Snad každý evangelický sbor pořádá čas od času akce pro děti a mládež, setkání střední generace či seniorů, rodinné neděle, přednášky, besedy, promítání filmů a dokumentů, charitativní koncerty, divadelní představení a řadu dalších akcí.

16. 11. 2016, 11:16
webová adresa tohoto článku