Co dělámeProhlášeníProhlášení synodu

Omluva ekumeně za jednání v době totality (1991)

Litujeme, že jsme v minulosti neinformovali světovou ekumenu pravdivě o poměrech v naší zemi v období diktatury komunistické strany. Zamlčovali jsme mocenskou manipulaci, jejíž jsme byli obětí jako občané i jako církve. Zaváděli jsme tak na scestí mnohé naše bratry a sestry,…

14. 11. 2016, 11:56
webová adresa tohoto článku
celý článek

Prohlášení synodu

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na…

14. 11. 2016, 11:41
webová adresa tohoto článku
celý článek