Aktuality

Synodní rada vyzývá ombudsmana k omluvě

Sdílet na Facebooku

Jsme znepokojeni výroky veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka na adresu menšin a znevýhodněných a diskriminovaných spoluobčanů.

Vyzýváme pana Křečka, aby se za své výroky, které podporují negativní stereotypy týkající se romské menšiny, omluvil a napříště se podobných vyjádření zdržel.

Veřejný ochránce práv by neměl svým vyjadřováním zpochybňovat zákonné poslání „pomáhat všem bez rozdílu“.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické


Kontext:

V polovině února tohoto roku zveřejnili zástupci nevládních organizací a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Otevřený dopis k protiromským výrokům ombudsmana Stanislava Křečka. Reagovali tak na nepřijatelné akcenty ve výrocích veřejného ochránce práv, které podporují stereotypy a předsudečné nálepky: princip kolektivní viny, obviňování menšiny z neschopnosti začlenit se apod.

Lidskoprávní organizace (včetně těch mezinárodních) se proti výrokům ombudsmana ohradily. Na následné tiskové konferenci upozornily, že Úřad veřejného ochránce práv a jím reprezentované hodnoty v poslední době devalvují. „Přitom důvěra je pro úřad klíčová, bez ní nedokáže naplňovat své poslání. Podle průzkumu CVVM za poslední dobu rapidně klesá a aktuálně je na úrovni 17 %,“ varoval ředitel IQ Roma servis Petr Máčal.

Podle organizací pracujících se zástupci romské menšiny v České republice vytrvale klesá zájem a možnosti Romů domáhat se svých práv u Úřadu veřejného ochránce práv. Z mezinárodních srovnání pak dlouhodobě vyplývá, že stát selhává v řadě oblastí, jako je například přístup ke vzdělání, otázka bydlení (řešení strukturální diskriminace v přístupu k bydlení) apod.

11. 3. 2021, 9:31
webová adresa tohoto článku

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

„Považovali bychom za nepatřičné, pokud by v případných nových mimořádných opatřeních došlo k znevýhodnění církví a náboženských společností oproti jiným součástem společnosti.“

30. 9. 2020, 11:59
webová adresa tohoto článku
celý článek

K 50. výročí okupace

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.

14. 11. 2018, 16:28
webová adresa tohoto článku
celý článek

Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům

Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů. Premiér Babiš i ministr zahraničí Hamáček vzkázali, že Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z migrantů nepomůže.

18. 7. 2018, 10:39
webová adresa tohoto článku
celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.

6. 3. 2018, 11:14
webová adresa tohoto článku
celý článek

K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Pražští zastupitelé neodsouhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, protože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smíření. Jsme přesvědčeni, že je třeba dále vést rozhovor…

18. 9. 2017, 11:11
webová adresa tohoto článku
celý článek