Co dělámeProhlášeníProhlášení synodní rady

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Sdílet na Facebooku

V době vyhlašování různých mimořádných opatření, která regulují život v Česku, se synodní rada obrátila otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Apeluje v něm na dodržení rovných podmínek v rámci celé společnosti. 

"Považovali bychom za nešťastné, kdyby chystaná opatření prakticky znemožnila konat v naší zemi řádné bohoslužby. Přimlouváme se za to, aby v případných nových mimořádných opatřeních byla zachována možnost konat bohoslužebná shromáždění za stejných podmínek jako v jiných případech, kdy se lidé setkávají ve vnitřních prostorách s možností sezení," vyzvalo vedení Českobratrské církve evangelické.

30. 9. 2020, 11:59
webová adresa tohoto článku

K 50. výročí okupace

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.

14. 11. 2018, 16:28
webová adresa tohoto článku
celý článek

Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům

Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů. Premiér Babiš i ministr zahraničí Hamáček vzkázali, že Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z migrantů nepomůže.

18. 7. 2018, 10:39
webová adresa tohoto článku
celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.

6. 3. 2018, 11:14
webová adresa tohoto článku
celý článek

K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Pražští zastupitelé neodsouhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, protože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smíření. Jsme přesvědčeni, že je třeba dále vést rozhovor…

18. 9. 2017, 11:11
webová adresa tohoto článku
celý článek

Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

Sestry a bratři, na Květnou neděli t.r. zemřelo na dvou místech Egypta při bohoslužbách téměř padesát křesťanů, mužů, žen i dětí, a zraněno bylo více než sto dalších. K odpovědnosti za hrozné činy se přihlásili příslušníci teroristické organizace tzv. islámského státu. Modleme…

23. 5. 2017, 14:54
webová adresa tohoto článku
celý článek

Poděkování za propuštění Petra Jaška

V neděli večer se do České republiky vrátil misionář Petr Jašek, kterého letos v lednu poslal súdánský soud na víc než dvacet let do vězení. Synodní rada děkuje české vládě a dalším lidem, kteří vyjednávali o jeho propuštění, i všem, kdo se za jeho…

27. 2. 2017, 13:31
webová adresa tohoto článku
celý článek