Co dělámeAkceVýročí

NAŠE REFORMACE

Projekt Naše reformace se věnuje církevním výročním v letech 2013 – 2018, která jsou významná nejen pro Českobratrskou církev evangelickou. Chceme si tam výrazněji připomenout ojedinělé jevy své dávnější i bližší minulosti. Přijímáme je jako vrcholy, na kterých zřetelněji vidíme znamení Boží…

3. 10. 2016, 16:03
webová adresa tohoto článku
celý článek