Kdo jsmeSoučasnostSbory

Sbory

Sdílet na FacebookuTam, kde se sejdou už jen dva nebo tři lidé ve jménu Ježíše Krista, on je uprostřed nich. Proto se církev už od nepaměti schází ke společným bohoslužbám, ale i společnému vzdělávání a zábavě. V evangelické církvi jsou zastoupeny všechny generace a každá se aktivně podílí na živém církevním společenství. Základní jednotkou Českobratrské církve evangelické je farní sbor, kterých má po celé České republice 251. Farní sbor spravuje staršovstvo, které tvoří na šest let volení starší - presbyteři. Nejvyšším shromážděním je sborové shromáždění, které se koná nejméně jednou ročně. Jsou na něj zváni všichni členové sboru. Statutárními orgány sboru jsou farář/farářka (příp. administrátor/administrátorka) a kurátor/kurátorka.

Sbory ČCE

3. 10. 2016, 15:42
webová adresa tohoto článku