Čemu věřímeJak začítTestovací rubrika (nedostupná v menu)
ČCE

Testovací článek 1

Sdílet na Facebooku

Evangelická akademie je církevní zařízení, které sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a základní školu, která umožňuje také domácí vzdělávání. Školy zahájily činnost ve školním roce 1990/1991. Vzdělávací proces probíhá podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, navíc klade silný důraz na etické životní hodnoty.

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem těchto škol:

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Bratrská škola - církevní základní škola v Praze

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Cílem výchovy a vzdělávání v Českobratrské církvi evangelické je vést členy církve všech generací k Ježíši Kristu, k samostatné a živé víře, k odpovědnosti ve sboru, církvi, společnosti, ke křesťanské službě a pomoci a ekumenické spolupráci. Církev přijímá spoluodpovědnost za společnost, v níž žije. Proto do své výchovy a vzdělávání zahrnuje působení ve školách. Do škol, jichž je zřizovatelem, však přijímá žáky bez rozdílu vyznání.

https://www.youtube.com/watch?v=DJekHnnXLT4
6. 1. 2021, 19:48
webová adresa tohoto článku