Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

22. 3. 2020

Bože,celý národ šije roušky, aby zakryli svou tvář, Ty však svou tvář neskrývej.Lidé se bojí podat si ruku, Ty však svou nenech v kapse.Lidé se uzavírají do pevností svých domovů, Ty se však od nás neodtahuj.Ať se necháme nakazit Tvou vírou.Ať si…

16. 11. 2020, 15:06
webová adresa tohoto článku
celý článek

21. 3. 2020

Milý Pane nad námi.Prosíme buď s námi v těchto nejistých dnech, kdy se otřásá důvěra v lidské vědění i vedení.Jsme neustálými žáky Tvého stvoření, ať je nám pět nebo padesát.Dej nám sílu uvědomění.Mluví se o válce, třebaže ne mezi lidmi samotnými.Mluví se…

16. 11. 2020, 15:04
webová adresa tohoto článku
celý článek

20. 3. 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.Kromě ranních zamyšlení farářek a farářů chceme všem Vám ode dneška nabízet společné ztišení u večerní modlitby připravené členy naší církve. Každý den se při ní můžeme na dálku…

16. 11. 2020, 14:57
webová adresa tohoto článku
celý článek