Čemu věřímeJak začítBohoslužby

Bohoslužby

Sdílet na FacebookuBohoslužby jsou příležitostí, k níž se lidé pravidelně shromažďují na jednom místě, aby společně naslouchali zvěsti Božího slova, dali se jím oslovit a posílit ve víře a naději, a také aby společně Boha vzývali v modlitbách a zpěvech. Evangelické bohoslužby jsou otevřené všem křesťanům i nevěřícím. Bohoslužby nejčastěji vede člen církve (muž či žena), který byl k této službě pověřen (ordinován). Součástí je kázání na základě Písma, jehož oddíly se nahlas předčítají, modlitby, zpěvy duchovních písní a slavení Kristovy památky ve večeři Páně, vysluhované chlebem a vínem. Existují též bohoslužebná shromáždění, jejichž příležitostí je udělení křtu, požehnání manželství, pohřební rozloučení, vstup nového duchovního do služby aj. Konat se mohou v jakémkoli vhodném prostoru. Zpravidla je to kostel, modlitebna nebo sborový sál. Jejich výbava bývá v evangelickém prostředí prostá, často bez obrazů a soch, oltář je nahrazen stolem. Většinou však nechybí hudební nástroj k doprovázení společného zpěvu. Obvyklým dnem pro bohoslužby je neděle, den odkazující ke vzkříšení Ježíše Krista, či církevní svátek. Je však možné je konat i v jiné dny při různých příležitostech v přizpůsobené podobě. Rostoucí význam i oblibu mají bohoslužby ekumenické, k nimž se scházejí křesťané různých církví, aby dali výraz duchovnímu poutu, jež je spojuje.

Bohoslužby v ČCE

Mapa křesťanských bohoslužeb

 
3. 10. 2016, 15:47
webová adresa tohoto článku