Aktuality

Vánoce 2020

Vánoce v roce 2020 budou jiné, než jsme zvyklí. Jiné hlavně v tom, že možnost trávit je uprostřed svých blízkých, přátel, ve sboru…, bude pro letošek omezená. Níže vám nabízíme přehled možností, ke kterým se můžete připojit alespoň virtuálně. Zveme vás k prožití bohoslužeb, k poslechu písní a vánočních her, ke sledování videí s improvizovanými dětskými představeními a pozdravy.

22. 12. 2020, 23:44
webová adresa tohoto článku
celý článek

Jan Pokorný (1918-2020)

V neděli 20. prosince 2020 zemřel ve věku 102 let bratr farář Jan Pokorný. Dlouholetý pastýř ve farním sboru Brno I. a Prosetín. A také po dvě období člen synodní rady a náměstek synodního seniora.

21. 12. 2020, 16:52
webová adresa tohoto článku
celý článek

Smutné Vánoce

Vánoce si často přejeme „šťastné a veselé“. Jenže ony takové někdy prostě nejsou. Pro mnoho lidí je to naopak čas tíživé samoty, kdy se na nás valí smutek, strach a bolesti. V sobotu 19. prosince proběhne v pražském kostele U Martina ve…

17. 12. 2020, 17:21
webová adresa tohoto článku
celý článek

Ordinace nových kazatelů Českobratrské církve evangelické

Online přímý přenos bohoslužby v neděli 6. 12. od 14.30 hod. z Farního sboru ČCE v Pardubicích, při které byli synodním seniorem Danielem Ženatým ordinování ke službě Slova a svátostí sestra farářka Eliška Geislerová a bratr farář Michal Chalupski. Záznam přenosu najdete…

5. 12. 2020, 17:23
webová adresa tohoto článku
celý článek

Pracovní listy přibližují náboženské dějiny 17. století

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydaly za poslední rok celkem tři pracovní listy, které srozumitelnou formou shrnují diskusi a různé pohledy na pohnuté církevní dějiny 17. století. Věnují se třicetileté válce, tématu českých exulantů nebo bitvě na Bílé hoře. Komise…

3. 12. 2020, 16:15
webová adresa tohoto článku
celý článek

Diskuse: NEJISTOTA z pohledu filosofie a náboženství

Druhé setkání letošního Stánku míru proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 18.00 hodin formou on-line diskuse na facebookové stránce Ec chajim Praha. Tématem je NEJISTOTA z pohledu filosofie, židovství, křesťanství a islámu. Diskutovat budou profesorka a teoložka Ivana Noble, rabín David Maxa, farář pro menšiny…

2. 12. 2020, 21:20
webová adresa tohoto článku
celý článek

Ordinace nových kazatelů

Synodní rada Českobratrské církve evangelické oznamuje, že v neděli 6. prosince 2020 od 14.30 hod. budou ve Farním sboru ČCE v Pardubicích synodním seniorem Danielem Ženatým ordinováni ke službě Slova a svátostí sestra farářka Eliška Geislerová a bratři faráři Michal Chalupski a…

2. 12. 2020, 17:15
webová adresa tohoto článku
celý článek