Přísloví 20,9Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého?
FACEBOOK