.Mojžíšova 39,23S Josefem byl Hospodin a všemu, co činil, dopřával zdaru.
FACEBOOK